08 385 202 66 - 08 385 202 88

Quy định bảo mật – NhadatF

Thông tin cá nhân và mật khẩu của bạn được mã hóa và bảo mật an toàn. Bằng việc đăng nhập thông qua Google, Facebook, Yahoo, NhadatF không lưu giữ và không thể lưu giữ mật khẩu của bạn được. Điều này giúp cho bạn yên tâm khi sử dụng NhadatF

NhadatF sử dụng cookie để xác định bạn đã đăng nhập hệ thống hay không. Chúng tôi còn dùng cookie để lưu lại những thiết lập của bạn, điều này giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng NhadatF. Những cookie này sẽ hết hiệu lực và bị xóa bỏ khi bạn đăng xuất khỏi hệ thống

Về thông tin của bạn

  • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp NhadatF hoạt động hiệu quả hơn
  • Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin của bạn trừ khi được sự đồng ý của bạn
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu có yêu cầu pháp lý hay từ 1 cơ quan chính phủ

Quy định bảo mật

  • NhadatF sẽ cập nhật quy định bảo mật định kỳ để phù hợp hơn trong quá trình vận hành. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức
  • NhadatF sẽ thông báo trên website nếu nội dung của Quy định bảo mật được thay đổi